Ajuntament d'Arbeca
23 de febrer de 2018
max: 12°C
min: -4°C


L'ajuntament informa mida del text -a +a

PLE EXTRAORDINÀRI
9 de febrer de 2018

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ EXTRAORDINARIA per aquest dilluns, 12 de febrer  a les 20:00 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent     ORDRE DEL DIA: 1.       Aprovació, si s’ escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 10 de gener de 2018.   2.       Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 45/2018, de 31 de gener de 2018, de delegar al Consell Comarcal de les Garrigues la facultat de concórrer a la convocatòria de l’ACA, per a l’actualització dels Plans Directors d’Aigües.   3.       Proposta de delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió tributària i recaptació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.     4.       Proposta de delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació de determinats ingressos de dret públic.   5.       Proposta de delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic.     6.       Proposta d’aprovació provisional dels costos d’urbanització de la Unitat d’Actuació, UA-3 del nucli urbà d’Arbeca.   7.       Moció presentada per CP, per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les Escoles Bressol.   Aquest acte és públic per a tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant RÀDIO ARBECA    
Tallada de subministrament d'aigua aquest dilluns, 5 de febrer
2 de febrer de 2018

L'Ajuntament informa a tots els veïns, que, degut a l'obra de reposició de les voreres del Carrer Molí Vell que s'està realitzant, es tancarà el subministrament d'aigua potable entre les 9 del matí i les 3 de la tarda d'aquest dilluns dia 5.

Us demanem disculpes per totes les molèsties que aquest fet us pugui ocasionar.
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
8 de gener de 2018

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ  EXTRAORDINARI A per aquest dimecres, 10 de gener  a les 20:00 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.       Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de les actes de les sessions anteriors de data 6 i 22 de novembre de 2017.

 

2.       Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 3r. Trimestre 2017.

 

 

3.     Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 29 de setembre al 29 de desembre de 2017.

 

4.       Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 02/2017.

5.       Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament d’Arbeca per a l’exercici 2018, de les bases d’execució i de la plantilla de personal.

 

6.       Informes d’ Alcaldia

 

 

7.       Precs, preguntes i suggeriments

 

 

 

Aquest acte és públic per a tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant RÀDIO ARBECA

 

 

ACTIVITATS NADALENQUES
18 de desembre de 2017

Programa Activitats Nadalenques
L'Ajuntament us posa a l'abast la programació per els propers dies de les festes del Nadal.

Els fulletons amb tota la programació seran repartits durant els propers dies per tots els domicilis de la Vila; entre tant podeu consultar els actes i organitzar la vostra agenda, en el document adjunt.

Us fem saber
1 de desembre de 2017

La Gerència Territorial del Cadastre del Ministeri d’Hisenda ha iniciat un procés de regularització cadastral a tot el país, el qual també afecta al nostre municipi.

Durant els propers dies, alguns veïns de la població rebran una notificació del cadastre corresponent a aquesta regularització.

En cas de voler rebre informació sobre la modificació que afecta als immobles objectes de revisió poden passar, si ho consideren oportú, per la secretaria de les Oficines Municipals on se’ls informarà degudament en l’horari de 10 a les 13 hores.

PLE EXTRAORDINARI
3 de novembre de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ  EXTRAORDINARI A per aquest dilluns, 6de novembre  a les 19:30 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent

ORDRE DEL DIA:

 

 

1.- Aprovació, si s’ escau, de l’esborrany de les actes de les sessions de data 9 d’octubre i 25 d’octubre de 2017.

 

2.- Proposta d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018 i següents.

 

3.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’urbanització parcial del carrer Rafel de Casanova, carrer Sant Pere Claver i carrer Sant Roc.

 

4.- Proposta d’inici d’expedient d’expropiació i declaració d’urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats.

 

5.- Proposta d’aprovació provisional de la imposició i l’ordenació de contribucions especials  a l’obra d’urbanització parcial del carrer Rafel de Casanova, carrer Sant Pere Claver i carrer Sant Roc

 


És un acte obert a tothom,  també pot seguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM.

Cens Electoral per les properes eleccions al Parlament de Catalunya
2 de novembre de 2017

L’Ajuntament informa, que a les Oficines Municipals hi trobareu en exposició pública, el CENS ELECTORAL per les properes eleccions al Parlament de Catalunya , que se celebraran el 21 de desembre.

Per tal que es puguin fer les consultes i reclamacions pertinents , les trobareu a la vostra disposició a les Oficines Municipals en horari d'atenció al públic,  fins el divendres 10 de novembre.

DESPLAÇAMENTS AL CEMENTIRI MUNICIPAL
30 d'octubre de 2017

L’Ajuntament  posa en coneixement de tots els veïns  que demà dimarts dia 31,i passat demà dimecres 1 de novembre, festa de TOTS SANTS, posa a la disposició de tots un servei de taxi per fer els viatges d’anada i tornada del Cementiri Municipal.

Els horaris seran els següents :

De 10 a 2 del matí i de 3 a 6 de la tarda.

Els llocs de recollida seran:

Les 2 parades dels Busos i davant de l’Ajuntament.

PLE EXTRAORDINARI URGENT
24 d'octubre de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT per demà dimecres, 25 d’octubre a les 21:00 hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.Pronunciament sobre la urgència de la sessió.

2.Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca a la freqüència 107. 8 de la FM del vostre receptor.
COBRAMENT DEL PADRÓ DE L'AIGUA POTABLE
6 d'octubre de 2017

L’Ajuntament d’Arbeca informa que es posen en cobrament els rebuts corresponents a la Taxa del servei de Subministrament d’aigua potable del primer semestre de 2017. El termini de pagament en període voluntari serà de dos mesos, entre els dies 9 d’octubre i el 9 de desembre de 2017.

El pagament dels rebuts no domiciliats es podrà realitzar, en efectiu, a les dependències municipals en horari d’oficina.

11 DE SETEMBRE ACTE INSTITUCIONAL
7 de setembre de 2017

L’Ajuntament d’Arbeca us convida a participar de l’acte institucional que es realitzarà amb motiu de la Diada nacional de Catalunya el proper dilluns 11 de setembre al Parc del Cementiri Vell.

L’acte de benvinguda  començarà puntualment  a 2/4 d’11 del matí amb la dansa de l’Homenatge a càrrec de l’Esbart; lectura del Manifest de la Diada, poemari, i ofrena floral .

Els grallers la Revolta i el Grup de sardanes Arbeca Nostra participaran de l’acte amb les seves actuacions.

Aquest 11 de setembre, una vegada més, tindrem l’ocasió de retre un petit homenatge als nostres avantpassats caiguts en defensa de les nostres llibertats.

NO TENIM POR
18 d'agost de 2017

L'Ajuntament d'Arbeca mostra el seu rebuig i consternació pels atacs a #Barcelona i #Cambrils, i trasllada el seu suport i solidaritat amb les víctimes i les seves families.

Avui, a les 21h, concentració davant l'Ajuntament.

SESSIÓ PLE ORDINARI
10 de juliol de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ  ORDINARI A per aquest dilluns, 10 de juliol  a les 9 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 27 de març de 2017.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 1r Trimestre 2017.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 23 de març de 2017 al 5 de juliol de 2017.

 4.Donar compte del Decret 79B/17 d’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2016.

 5.Proposta de concórrer a la convocatòria desubvencions per a inversions en camins públics per al període 2018-2020 de la Generalitat de Catalunya.

6.Proposta d’aprovació del Compte General per a l’exercici 2016.

7.Proposta d’aprovació de les Festes Locals per a l’any 2018.

8.Proposta d’adhesió al contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU.

9.Proposta d’inici de l’expedient de modificació de les NNSS de planejament urbanístic d’Arbeca per corregir la delimitació de la Clau L.

10.Proposta d’aprovació del compte de liquidació definitiu de les quotes d’urbanització per al finançament de l’obra d’urbanització del polígon 1 del Sector Industrial Les Pedreres.

 11.Mocions

12.Informes d’ Alcaldia

 13.Precs, preguntes i suggeriments

Aquest acte es obert a tothom, també pot seguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM.
CONSELLS DE SEGURETAT AL DOMICILI
29 de juny de 2017

CONSELLS DE SEGURETAT AL DOMICILI
Arriba el temps de vacances i molts dels nostres domicilis quedaran sense cap mena de control o vigilància, fet que propicia els robatoris i els actes vandàlics ; per aquest motiu el Departament dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya ens fan arribar uns consells que cal tenir en compte ara, i durant tot l'any quan s'escaiguin les circumstàncies  que facin possible que es realitzin aquesta mena de delictes.

Llegiu en el document adjunt a aquesta informació, què cal fer:
.- PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA
.- SI VIVIU EN CASES AÏLLADES.
.- QUAN MARXEU DE VACANCES.
.- MESURES DE SEGURETAT QUE CAL CONTEMPLAR.

Denuncieu qualsevol fet delictiu, a les comissaries dels Mossos d'Esquadra, que trobareu al vostre servei les 24 hores del dia.

Localitzeu la més propera a:
www.mossos.cat
RISCOS DE L'ESTIU
27 de juny de 2017

més informació

Un any més iniciem la campanya de sensibilització davant els riscos de l’estiu: incendis forestals, onades de calor, seguretat en el bany, pluges i tempestes fortes, contaminació per ozó, revetlles i festes amb foc.

 

Per facilitar-vos les solucions davant possibles emergències i per tal d’evitar situacions de risc us adjuntem un document on hi  trobareu informació i material divulgatiu amb consells d’autoprotecció, així com diversos tipus de publicacions per tal que pugueu fer-ne ús en cas de necessitar-ho.

Comença la temporada de bany a les Piscines Municipals
22 de juny de 2017

ORDENANÇA FISCAL PISCINES 2017
L’Ajuntament informa a tots els veïns que avui, les Piscines Municipals obren  portes, començant així la temporada de bany.

Avui i demà l’entrada al recinte i l’ús de les piscines és  totalment gratuït.

Els tiquets i entrades  podran treure’s al bar de les  Piscines.

Els preus poden consultar-se en aquesta  pàgina web ,també a la Cartellera del Portal i a l'Ajuntament.

L’horari de bany serà de 2/4 de 12 del matí fins a les 8 de la tarda.

El Bar de les Piscines obrirà a partir de les 8 del matí.

Bon estiu a tothom!

REVETLLA de SANT JOAN
12 de juny de 2017

La Comissió de Festes de l'Ajuntament posa en marxa , un any més, l'engranatge  per la festa de Sant Joan, que aquest any serà així:

Començarem a 2/4 de 8 de la tarda a la Plaça del Toll

Encenent les fogueres amb la Flama Baixada del Canigó pels atletes del Club Ciclista d'Arbeca
Ballarem sardanes , amb l'Associació Sardanista ARBECA NOSTRA.
Els Grallers la Revolta d'Arbeca , faran ballar els nostres Gegants i Capgrossos.
Es llegirà el Manifest d'aquest any.
... i després de sopar ... ball de nit amb el Quintet  MILLENIUM.

El sopar :

Entrepà de llonganissa + beguda + cafè = 8€

Entrepà de pernil salat o formatge+ beguda + cafè = 6 €

Coca i mistela per a tothom!!!!!

Venda de tiquets a la Biblioteca municipal del 14 al 20 de juny de e5 a 8 de la tarda

CONCURS DEL DISSENY DE LA PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTA MAJOR
6 de juny de 2017

Bases concurs
Un any més,  i comencem a calentar motors per la Festa Major.
El primer pas és donar inici al tradicional concurs del disseny  de la portada del programa.

Teniu temps fins el 30 juny per presentar les vostres creacions.

Podeu consultar les bases en aquesta noticia o passar per l'ajuntament i recollir-les.


JOVE, ets d'ARBECA
1 de juny de 2017

L'Ajuntament d'Arbeca us informa que juntament amb  l’Oficina Jove de les Garrigues , organitzen un curs de MONITOR de TEMPS LLIURE, del 26 de juny a l’11 de juliol.

Els requisits que calen per poder-lo realitzar són:

. Tenir entre 18 i 35 anys.

.- Estar empadronat a Arbeca

.- Fer les pràctiques del curs en una entitat de lleure d’Arbeca, en qualsevol moment de l’any.

L’Ajuntament d’Arbeca, facilita l’accés al curs subvencionant el 50% de l’import , acreditant assistència i aprofitament del mateix. Les places són limitades.

Les inscripcions poden fer-se a l’Oficina Jove de les Garrigues al Carrer Avemaria, 14 de les Borges Blanques; o també podeu demanar més informació trucant al telèfon 973 14 34 47

Arrendament del Bar de les Piscines Municipals
17 de maig de 2017

 

L’Ajuntament informa que s’ha obert el terminin per participar en el CONCURS d’ARRENDAMENT del Servei de Bar de les Piscines Municipals per aquest estiu 2017.

Totes les persones interessades poden passar per l’Ajuntament , en horari d’atenció al públic,  per consultar el PLEC de CONDICIONS.

El termini de presentació de propostes està obert fins el dia 31 de maig a les 2 del migdia.

JORNADA OLEOTURISME
15 de maig de 2017

programa
El proper 26 de maig, Arbeca celebra la jornada de Oleoturisme organitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Adjuntem em programa per si és del vostr interés la jornada
TALL DE CAMÍ
5 de maig de 2017

L’Ajuntament informa que aquest dilluns començaran les obres de canalització al CAMÍ de TÀRREGA direcció ELS COLOMERS;  per aquest motiu i fins a nou avís el camí quedarà tallat en diferents trams.

Disculpeu les molèsties que aquesta millora us pugui ocasionar als usuaris d’aquest tram.

CURS 2017 - 2018 a l'ESCOLA DE MÚSICA
4 de maig de 2017

Us informem que el procés d’inscripció per al Curs 17-18 a l’ESCOLA DE MÚSICA de les GARRIGUES,  es realitzarà del 3 al 12 de maig.

És molt important que respecteu les dates ja que posteriorment es realitzarà la matriculació d’alumnes de nova incorporació al centre.

PROCEDIMENT:

 

ALUMNES que el curs 16 – 17 hagin cursat:

.- Sensibilització 3 i 4

.- Iniciació 5

.- Aprenentatge Bàsic 1 i 2

.- Nivell Elemental 1 – 2 i 3

NO cal formalitzar la matrícula.

Entenem que un alumne estarà inscrit , si no ens comuniquen el contrari per escrit. (via correu electrònic) abans del dia 12 de maig.

 

 

Alumnes que el curs 16 – 17 hagin cursat:

.- Nivell elemental 4

.- Nivell professional (tots els cursos)

.- Nivell Mitjà (tots els cursos)

.- Adults

.- Crèdits.

SI que hauran de formalitzar la matrícula especificant amb quin programa continuen.

Lloc: Secretaria del Centre (Escola de les Borges).

 

Aquest procés d’inscripció serà considerat com una reserva de plaça pel curs vinent, per tant, si no es manifesta el contrari, durant el mes de juliol es cobrarà l’import de la matrícula (NO serà reemborsable).

La tria de l’instrument (alumnes de I5 a AB que encara no en tinguin) , es realitzarà posteriorment.

LES GARRIGUES EN FLOR
2 de maig de 2017

Bases del concurs
Arbeca  participa en la primera exhibició-concurs d'embellir espais del poble que impulsa el Consell Comarcal de les Garrigues.
Per tal de dur-ho a terme es demana la participació dels veïns i veïnes.
El Consell Comarcal de les Garrigues impulsa la campanya per embellir els pobles, englobada dins de la línia Estratègica 3 que es centra en l’àmbit del territori, la cultura i el patrimoni.
 És una línia enfocada a la valorització del que representa les Garrigues com a territori, allò que la fa especial i única, que la singularitza de les altres comarques veïnes i que fa que la seva gent se l’estimi, senzillament, perquè és la seva terra.
És una línia que dirigeix els seus esforços a aconseguir que els propis garriguencs i garriguenques siguin conscients del territori que tenen, se n’enamorin i se’n sentin orgullosos.
L’estima cap a la pròpia terra és la clau per creure en les seves possibilitats, en què els seus joves hi tenen futur, en què els seus fruits són els més preuats i en què el seu patrimoni i la seva cultura són dignes de ser coneguts.
 Aquesta campanya està prevista dins del projecte núm. 13 del Pla Estratègic Comarcal (PROJECTE VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI I LA CULTURA DE LES GARRIGUES)

 La comarca té un patrimoni ric i divers: jaciments arqueològics, castells, arquitectura en pedra seca, esglésies i ermites, cases senyorials, patrimoni natural; on hi destaquen actius de gran rellevància com són la Fortalesa ibèrica dels Vilars o les Pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul, reconeguda com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
En aquests moments s’ha començat amb unes reunions amb els Ajuntaments que han mostrat interès, i la primera acció que sortirà en breu serà un concurs comarcal per embellir els pobles i el paisatge de les Garrigues. Els pobles i espais engalanats es podran visitar durant els caps de setmana que van del 20 al 28 de maig de 2017 .

Un poble cuidat és un lloc més agradable per viure-hi i transmet una millor imatge envers als turistes.

LA FORTALESA ELS VILARS
12 d'abril de 2017

L'Ajuntament d'Arbeca volem agrair amb molt afecte, l'esfoç titanic que tots els arbequins i arbequines amics de Vilars i simpatitzans han realitzar durant aquests dies votant a la Fortalesa.
A més l'ajuntament informa que continuarà treballant amb les mateixes ganes, i fins i tot amb més força, per tal de tirar aquesta petita gran joia que és la fortalesa Els vilars, endavant, aprofitant totes les sinergies d'aquests ultims fets.

Només ens cal reiterar l'agriment i esperonar aquest sentiment d'afecte vers la fortalesa dels Vilars.

Gràcies.
XXXV Mostra de creacions literàries
10 d'abril de 2017

Bases de la mostra literària
La Regiduria de Cultura de l'Ajuntament i la Biblioteca Municipal l'Atlàntida posen a la disposició de tots els arbequins les bases  de la XXXVa. Mostra de Creacions Literàries Sant Jordi 2017.

35 anys, i unes quantes generacions han fet possible un bagatge cultural del que molts pobles no en poden disposart. L'esperit creatiu dels arbequins fan possible que any rere any és pugui llegir obres d'excel·lent qualitat; cada dos anys aquestes petites joies es publiquen i es posen a l'abast de tothom.

El jurat d'aquest any està format per:

Montserrat Gregori Forcat
Montse Prat Pons
Ona Munné Argelich
Anna Carnicé Bofarull
Ramon Sementé Moyà
Jaume Capdevila Secanell
Antoni Perera Sellés
PRIMAVERA CULTURAL: La Malícia dels Mots
27 de març de 2017

Divendres al vespre vam poder gaudir de la presentació del llibre La Malícia dels Mots, una reflexió, intensa, apassionada, valenta i decidia dels grans temes de la vida.
La presentació va anar a càrrec de:
Joan Francesc Dalmau (escriptor-autor)
Ester Gasol (il·lustradora)
Jordi Giribet (video-poemes)
Josep Camps (filòleg i doctor en literatura)
Josep Gelonch (editor)

Tota una lliço magistral de filosofia.
PLE ORDINARI.
23 de març de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARI A per aquest dilluns, 27 de març a les 9 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.
Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 13 de febrer de 2017.

2.- Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 4rt Trimestre 2016.

3.- Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 28 de desembre de 2016 al 22 de març de 2017.

4.- Proposta de concórrer a la convocatòria desubvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua

5.- Proposta d’inici procediment d’avaluació de la necessitat de continuar formant part l’Ajuntament d’Arbeca com a partícip de la societat Subministres d’Arbeca, SL.

6.- Mocions

7.- Informes d’ Alcaldia

8.- Precs, preguntes i suggeriments

Aquest acte es obert a tothom, també pot seguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM.
9è CERTAMEN LITERARI I ARTÍSTIC INTERGENERACIONAL DE LES GARRIGUES
21 de març de 2017

El Consell Consultiu de la gent gran en col·laboració amb el Consell Comarcal, l’Ajuntament d’Arbeca i el Casal de la gent gran d’Arbeca organitza el 9è Certamen literari i artístic intergeneracional de les Garrigues.

Adreçat a les persones majors de 18 anys de les Garrigues.

Les obres del 9è Certamen literari s’han de presentar al Consell Comarcal de les Garrigues, Av. Francesc Macià, 54, 25400 Les Borges Blanques, o bé per correu electrònic a ssocials@garrigues.cat . El termini d’admissió de treballs serà del 2 al 31 de maig del 2017.

Les obres del 9è Certamen ARTÍSTIC s’han de presentar al Consell Comarcal de les Garrigues, Av. Francesc Macià,54, 25400 Les Borges Blanques. El termini d’admissió de treballs serà del 28 d’agost al 1 de setembre del 2017

L’acte del veredicte tindrà lloc el 27 de setembre del 2017 a les 11h del matí al Centre cultural, d’Arbeca.

Per a més informació, consultar les bases:

9è certamen literari i artístic
CONVOCAT EL Xê PREMI DE JOVES INVESTIGADORS/RES DE LES GARRIGUES
20 de març de 2017

Bases Joves Investigadors/res 2017
S’obre la convocatòria del Xè Premi de Joves investigadors/es de les Garrigues, convocat pel CEG, l’Oficina Jove de les Garrigues i el Consell Comarcal. El termini per presentar els treballs s’acaba el 14 de juliol de 2107 i hi poden participar tots els joves d’entre els 16 i els 30 anys.

Adjuntem les bases
Joves investigadors 2017
L’ajuntament i la cooperativa d’Arbeca, declarats béns culturals
16 de març de 2017

Pàg de la publicació diari Segre
El consell comarcal de les Garrigues ha aprovat inicialment la declaració com a bé cultural d’interès local (BCIL) de la Casa de la Vila i de la Cooperativa del Camp d’Arbeca. L’alcalde de la localitat, Joan Simó, va explicar que amb la declaració dels dos edificis com a béns culturals es busca aplicar “mesures de protecció” del patrimoni arquitectònic i històric del municipi i s’obre, a més, la possibilitat de rebre subvencions per part de la Generalitat per portar a terme rehabilitacions
a l’ajuntament, construït el 1913 i amb façana del 1932, i en el de la cooperativa, edifici modernista del 1919 de l’arquitecte Cèsar Martinell. 
Simó va indicar, en aquest sentit, que el consistori estudia sol·licitar la mateixa figura de protecció per a cinc edificis més de la localitat: la capella romànica de Sant Miquel de les Borgetes, del segle XII; l’ermita de Santa Caterina, amb orígens al segle XV; dos molins farinaires, i el molí d’oli d'Argilés.
8 de MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA
7 de març de 2017

Declaració institucional
El dia 8 de març, es el dia de la dona treballadora, aquest any el lema és CORREGIM LA DESIGUALTAT
Adjuntem el manifest per tal de fer paleses aquestes desigualtats existents a la nostra societat i treballar per fer-les desaparéixer!!


MAGDA GARRET A MWC
1 de març de 2017

Gran experiència al MWC. Tast d'olis de la Cooperativa d'Arbeca, combinacions espectaculars: caviar d'oli, xocolata amb oli, sals trufades.
Gràcies Lleida.net per confiar amb nosaltres!!!
PLE EXTRAORDINÀRI
10 de febrer de 2017

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ EXTRAORDINARIA per aquest dilluns, 13 de febrer  a les 9 del vespre  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 30 de desembre de 2016.

 

2.-Proposta d’ aprovació del Pressupost General de l’ Ajuntament d’ Arbeca per a l’ anualitat 2017, de les seves bases d’ execució, de la plantilla de personal i de la RLT de l’ ajuntament.

 

 3.-Proposta d'acord d’assumpció de funcions de tresoreria pel secretari - interventor, en compliment de la reforma de l'apartat segon de l'article 92 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril.

 

4.-Proposta d’ aprovació de la modificació dels articles 1 i 22 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis per a la música a les Garrigues.

 

 Com ja sabeu,  aquest  acte és  públic per tothom que hi vulgui assistir, també el podeu seguir sintonitzant la vostra emissora Ràdio Arbeca.

CRIDA PER FORMAR PART DE LA COMISSIÓ DE FESTES
6 de febrer de 2017

T'agradaria formar part de la Comissió de Festes?

Arbeca ofereix un ampli ventall de festes durant tot l'any i, per poder portar-les a terme, es necessita un gran teixit de voluntariat. Si tens ganes de proposar idees, de dir la teva, de participar en l'organització, de fer xarxa... en definitiva, de fer poble, escriu-nos al facebook de l'Ajuntament o truca a les Oficines Municipals (973160008). Des de la Comissió de Festes ens posarem en contacte amb tu. Tens temps durant tot el mes de febrer.

PLE ORDINÀRI
28 de desembre de 2016

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per el proper divendres 30 de desembre 20:00 a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent ORDRE DEL DIA:


1.-Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 26 de setembre de 2016.

 

2.-Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 3r Trimestre 2016.

 

3.-Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 22 de setembre de 2016 al 27 de desembre de 2016.

 

4.-Proposta d’ aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2016 del Pressupost General Municipal.

 

5.-Mocions

 

6.-Informes d’ Alcaldia

 

7.-Precs, preguntes i suggeriments

Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca a la freqüència 107. 8 de la FM del vostre receptor.

US FEM SABER....FESTA DE CAP D'ANY 2016-2017
5 de desembre de 2016

Cartell

US FEM SABER...

La Comissió de Festes vol fer pública la festa de Cap d'Any.
Es celebrarà el proper 31 de desembre, a partir de la 01:00h, a la Sala del Centre Recreatiu Municipal.

La nit estarà amenitzada per una orquestra de ball i de versions, i per un dj. Properament es donaran tots els detalls.

Us hi esperem!

També es vol informar que no s'organitzarà el sopar popular de Cap d'Any degut a la minvant assistència dels darrers anys.

CONCURS: UN CARTELL PER LA FIRA 2016
7 de novembre de 2016

Cartell bases concurs
Un any més, torna temps de fira, i amb aquest el concurs d'UN CARTELL PER LA FIRA.
Us hi adjunto les bases perque hi pugueu participar.

Concurs de cartells: FIRA DE SANTA CATERINA 2016

La Regidoria de Culturai la de Festes de l’Ajuntament d’Arbeca, conviden a tots els arbequins/nes amb afeccions artístiques, a participar en aquest concurs que es regirà per les següents bases:
1a.- Poden participar-hi tots els arbequins, vinculats a la vila sense limitació d’edat.
 2a.- Els dibuixos hauran de presentar-se originals i en tamany DIN A4. El dibuix serà a una tinta, i orientació vertical.
 3a.- El tema és lliure, però es valoraran els que preferentment tinguin relació amb ARBECAi la seva FIRA. en el cartell hi haurà de figurar obligatòriament: ARBECA, FIRA DE SANTA CATERINA 2016
4a.- Per presentar-los, el treballs, no han d’anar signats. Aniran acompanyats d’un sobre amb el títol o lema, a la part exterior, i les dades de l’autor (nom, adreça i telèfon) a l’interior.
5a.- El jurat estarà format per membres de la Regidoria de Festes i de la Regidoria de Cultura.
6a.- Hi haurà tres categories: ADULTS (a partir de 12 anys) , INFANTIL JUNIOR (nens i nenes de 4rt, 5è i 6è ), INFANTIL BABIES (nens i nenes de 1er, 2n i 3er) i un únic premi en cada una d’elles, que seran: ADULT : 50 euros INFANTILJUNIOR : 40 euros INFANTIL BABIES: 30 euros Les obres guanyadores s’editaran en el programa de la FIRA DE SANTA CATERINA d’aquest any 2016 i quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Arbeca.
7a.- El premi pot declarar-se desert si el jurat ho considera convenient.
8a.- El termini de presentació dels originals acaba el, divendres dia 14 de novembre, i han de portar-se a la biblioteca municipal l’ATLÀNTIDA.
 9a.- El 25 de novembre, durant l’acte inaugural de la fira, es farà l’entrega de premis als treballs guanyadors.
10a.- Es faculta al jurat per resoldre qualsevol altra qüestió no específicament tractada a les bases.

 ARBECA, novembre de 2016
Servei de Taxi fins al Cementiri municipal per Tots Sants
24 d'octubre de 2016

L’Ajuntament informa a tota la població, que com cada any en aquestes dates de la festa de Tots Sants, posa a la disposició de totes les persones que tinguin dificultat en la seva mobilitat per desplaçar-se fins al Cementiri Municipal, el servei de transport en Taxi.

Els dies en que funcionarà seran : el diumenge dia 30, el dilluns dia 31 i el dimarts dia 1 de novembre.

Els horaris : de 10:00 a 13:30 del matí

                        De 15:00 a 18:00 de la tarda.

Els llocs de recollida seran: de davant l’Ajuntament  i a les dues parades de busos situades l’una a  Plaça Lluís Companys i l’altra a l’Avinguda de Montserrat.

COBRAMENT PADRÓ BROSSA
13 d'octubre de 2016

L’Ajuntament informa a tots els veïns que ha posat en cobrament els rebuts del Padró Municipal de Brossa 2016.

Totes les persones que no tinguin domiciliat aquest rebut en cap banc poden passar a fer-lo efectiu per les Oficines de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.

PLE ORDINARI
23 de setembre de 2016

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per el proper dilluns 26 de setembre a les 21:30 hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent ORDRE DEL DIA:


1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 26 de juny de 2016.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 2n Trimestre 2016.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 21 de juny de 2016 al 21 de setembre de 2016.

4.Proposta d’ aprovació del Compte General anualitat 2015 amb l’ informe favorable de la Comissió municipal de Comptes.

5.Proposta d’ aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2016 del Pressupost General Municipal.

6.Proposta d’ aprovació provisional de la modificació de l’ Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la recollida d’escombraries a regir a partir de l’ 1 de gener de 2017 i següents.

7.Proposta d’ aprovació provisional de la modificació de l’ Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel servei de Clavegueram a regir a partir de l’ 1 de gener de 2017 i següents.

8.Donar compte del Decret d’ Alcaldia núm. 226 de concórrer a la convocatòria de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local. AODL.

9.Donar compte del Decret d’ Alcaldia núm. 228A de concórrer a la convocatòria de subvencions PUOSC 2016-2017, dins de la línia de reparació, manteniment i conservació.

10.Donar compte del Decret d’ Alcaldia núm. 230 d’ aprovació del Pla Local de Joventut i concórrer a la convocatòria de subvencions.

11.Proposta d’ acord d’ inici d’ expedient de declaració com a Bé Cultural d’ Interès Local dels immobles municipals de Casa la Vila i de la Cooperativa del Camp d’ Arbeca.

12.Informes d’ Alcaldia

13.Precs i Preguntes

Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca a la freqüència 107. 8 de la FM del vostre receptor.
HORARIS DEL SERVEI DE BUS
20 de setembre de 2016

Horaris bus
 Aquests són  horaris de freqüència del Servei públic regular de transport de viatgers amb bus entre les Borges Blanques i Mollerussa, per Miralcamp  i el Servei públic de viatgers entre Puiggròs i  les Borges Blanques, per Arbeca.  
Cobrament de l'Aigua
12 de setembre de 2016

L’Ajuntament informa a tots els veïns, que ha posat en cobrament el rebut de l’aigua corresponent al  1er. Semestre de l’any 2016.

Totes les persones que no tinguin domiciliat aquest rebut en cap banc, poden passar a fer-lo efectiu per les Oficines Municipals en horari d’atenció al públic.

CONCENTRACIÓ PARCELÀRIA
17 d'agost de 2016

La Corporació Municipal informa a tots  els propietaris afectats per la Concentració parcel·lària, que durant la primera quinzena de setembre    i una vegada s’hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat l’adjudicació definitiva de les parcel·les, l’ocupació de les noves propietats es realitzarà de forma esglaonada per cultius:

-          Les finques de cereal de forma immediata.

-          Les finques d’ametllers, a partir del novembre de 2016

-          Les finques d’oliveres a partir del gener de 2017.

El Departament trametrà als propietaris les corresponents notificacions amb la informació pertinent.

Les persones que necessitin més informació poden passar per l’Ajuntament que se’ls posarà en contacte amb els Tècnics del Departament d’Agricultura.

GUANYADOR/A DEL CONCURS DISSENY DE LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR
27 de juliol de 2016

La guanyadora del concurs pel dissenys de la portada del llibre de la Festa Major 2016 ha estat, ANNA PERELLÓ SANS, en breu tots podrem gaudir d'aquesta portada, que es tracta d'una fotografia plena d'alegria i festa.

Enhorabona Anna!
OFERIMENTS D'ASFALTAT DE CAMINS O FINQUES A BAIX PREU
30 de juny de 2016

La Policia de la Generalitat — Mossos d'Esquadra recorda als propietaris de camins i finques que cal estar alerta amb les empreses d'asfaltats que ofereixen els seus serveis a uns preus molt baixos.

En les darreres setmanes, la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra ha tingut coneixement que un grup de persones, perfectament organitzat, està intentant enganyar als propietaris de camins i/o finques mjtjançant "L'ESTAFA DE L'ASFALT".

La forma d'actuar d'aquest grup de persones consisteix en oferir asfaltar terrenys, camins, finques, etc...a un preu, molt baix. En un primer moment, una persona de parla anglesa, ben vestida i amb vehicle de gama alta, contacta amb la possible víctima i li ofereix uns treballs d'asfaltatge a la seva finca per un preu molt reduït, al·legant que necessita escampar el material que li ha sobrat en una altra obra abans de que quedi inservible.
Quan la víctima cau al parany, l'estafa pot acabar de dos formes diferents. La primera és que els estafadors demanen a ta víctima diners per avançat per començar a realitzar l'obra, però una vegada han cobrat els diners, aquests desapareixen.
Per altra banda, si la suposada empresa comença a realitzar els treballs d'asfaltat ho fan ràpidament i amb uns materials de molt baixa qualitat. Una vegada finalitzats els treballs, el preu final que ha de pagar la víctima no és el pactat des d'un principi, llavors és quan comencen les amenaces i coaccions cap a la víctima.

Per tot plegat i per tal d'evitar accions com aquesta, la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, els recorda que cal estar especialment atents a aquelles empreses que ofereixen treballs d'asfaltat a molt baix preu.

Davant la sospita d'haver estat víctima d'aquest il•lícit penal, els emplacem a denunciar -lo comunicar-nos qualsevol cas semblant al descrit, per poder intervenir el més aviat possible.

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra de la vostra demarcació
CONCURS DISSENY PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR
29 de juny de 2016

Bases del concurs
Benvolguts/des:
Ja teni  aquí la Festa Major, i necessitem la vostra participació per al disseny  de la portada del programa de la Festa Major.
De nou, l'ajuntament organitza un concurs i us convidem a participar-hi activament.
Properamenrt en penjarem les bases i teniu temps d'enviar-nos els dissenys fins al 20 de juliol!!

Somhi que la Festa Major ja s'acosta!!!
ABONAMENTS PSICINES
22 de juny de 2016

Document abonaments
L'Ajuntament informa dels preus dels abonaments de les psicines municipals durant aquest estiu 2016.


PLE MUNICIPAL
22 de juny de 2016

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINÀRIA per aquest dilluns, 27 de juny a les 22:00  hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 4 d’ abril de 2016.

2. Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 1r Trimestre 2016.

3. Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 31 de març de 2016 al 21 de juny de 2016.

4. Donar compte del Decret d’ Alcaldia núm. 74a/2016 de 31 de març d’ aprovació de la Liquidació del Pressupost General 2015.

5. Proposta de ratificació del Decret d’ Alcaldia núm. 138/2016 de 6 de juny d’ Adhesió de l' Ajuntament d' Arbeca a la pròrroga del II Pla de Polítiques de dones de Les Garrigues, 2011-2015.

6. Proposta d’ aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2016 del Pressupost General 2016.

7. Proposta de modificació de l’ Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

8. Proposta d’ adhesió al Pacte dels Alcaldes i elaboració del Pla d’ Acció per a l’ energia sostenible.

9. Proposta de ratificació de la dissolució del Consorci de Comunicació Local.

10. Proposta d’ acord d’ adopció de les Festes Locals per a l’ anualitat 2017.

11. Mocions

12. Informes d’ Alcaldia

13. Precs i Preguntes
És un acte obert a tothom, també pot seguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM.
EL DIA 22 OBRIM LES PISCINES
16 de juny de 2016

més informavió
El proper dimecres 22 de juny s'obrirà la Campanya d'aquest estiu de les Piscines Municipals.
Els dies 22 i 23 seran d'accés lliure i gratuït.

OBTENCIÓ D'ABONAMENTS:
* A les piscines municipals

* Cal portar una foto mida carnet

* Si es requereix, caldrà mostrar acreditació de la unitat familiar. (llibre de família i/o volant de convivència)

* Les famílies nombroses o monoparentals ho hauran d’acreditar amb els corresponents carnets.

* El forfait comarcal cal obtenir-lo a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament (de 10:00 h. a 14:00 h.) cal presentar l’Abonament de les Piscines d’Arbeca.

Podeu consultar els preus en el document adjunt que us afegim.
PROHIBIT FER FOC
15 de juny de 2016

El Cos d’Agents Forestals de la Generalitat fan saber a tota la població que a partir d’ara i fins el 15 d'octubre, queda terminantment prohibit fer foc en zones agrícoles i forestals i a menys de 500 metres d’aquestes zones Les autoritzacions de crema agrícoles van caducar ahir, 14 de juny.

Quedeu informats que a partir d’aquest moment queda activada la CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 2016.
Piscines Municipals Estiu 2016
14 de juny de 2016

acta de la sessió
Concurs per a l' adjudicació de l' arrendament del servei de bar i neteja del recinte de les piscines municipals d' Arbeca durant la temporada d' estiu 2016. Acta de la sessió que conté la proposta d' adjudicació que formula la mesa de contractació.
BASES ARRENDAMENT PISCINES ESTIU 2016
17 de maig de 2016

BASES DEL CONCURS
L'Ajuntament informa que es troben exposades al públic les Bases del Concurs per l'arrendament de les Piscines Municipals per aquest estiu 2016.
Tots els interessats poden passar a recollir-les  per l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la casa de la Vila en horari d'oficina ( de 10:00 a 14:00 hores), també es poden consultar al web municipal  www.arbeca.cat
Exposició pública del Cens Electoral
5 de maig de 2016

L’Ajuntament informa que es troben exposades al públic les llistes del CENS ELECTORAL per les properes Eleccions Generals del 26 de juny de 2016.

El període de CONSULTES i RECLAMACIONS és del dia 9 de maig  fins al dia 16 de maig a les Oficines d’Atenció Ciutadana en horari d’atenció al públic.
CURS TEORICOPRÀCTIC VILARS 2016
12 d'abril de 2016

Ja tenim obert el període d'inscripcions al Curs teoricopràctic d'arqueologia que tindrà lloc entre el 27 de juny i el 15 de juliol de 2016 a la Fortalesa dels Vilars d' Arbeca. Teniu temps per enviar-nos la butlleta d'inscripció fins al dia 20 de maig i amb posterioritat a aquesta data es notificaran les acceptacions i es procedirà als tràmits de matrícula del curs. Teniu més informació obrint aquesta notícia.No us ho penseu més i veniu a gaudir tres setmanes d'un patrimoni únic!!
Per a més informació i per a fer les inscripcions: www.vilars.cat
XXXIVa MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES
8 d'abril de 2016

Bases XXXIVa mostra literària Sant Jordi
El dia 15 d'abril, es l'últim dia per poder presentar les creacions literàries a la mostra.
Adjuntem les bases perque conegueu el mecanisme.
Us animem a presentar-vos i a escriure!!!

PLE ORDINÀRI
31 de març de 2016

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARI A per aquest dilluns, 4 d’abril a les 21:00  hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 2 de novembre de 2015.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 3r Trimestre 2015.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 23 de setembre de 2015 al 21 de desembre de 2015.

4.Proposta d’ aprovació del Compte General anualitat 2014 amb l’ informe favorable de la Comissió municipal de Comptes.

5.Proposta d’ aprovació inicial del Pressupost General de l’ Ajuntament per a l’ anualitat 2016, les seves bases d’ execució.

6.Proposta d’ aprovació de la Plantilla orgànica de Personal i la RLT de l’ Ajuntament d’Arbeca

7.Proposta d’ acord de presentar al·legacions per tal que es dicti resolució desestimant la sol·licitud de modificació de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues

8.Informes d’ Alcaldia

9.Precs i Preguntes

És un acte obert a tothom, també pot seguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM.
RECOLLIDA D'OBJECTES VOLUMINOSOS
24 de març de 2016

llistat
Benvolguts veïns i veïnes,
Per acord del Consell d’Alcaldes de les Garrigues i l’empresa que gestiona la recollida d’objectes voluminosos, a partir del proper mes d’abril, es modifica el sistema de recollida d’aquests objectes.
El nou procediment serà un xic diferent a l’anterior: Trucada a l’Ajuntament per apuntar-se i descriure l’andròmina que volem llençar i posterior lliurament dels objectes al camió, a la porta de casa. No es podrà dipositar aquests elements ni al carrer de l’antic escorxador, ni enlloc.

L’ajuntament informarà del dia del mes en que es procedirà a la recollida i omplirà la fitxa corresponent per tal que l’empresa encarregada tingui coneixement de l’element o elements a recollir, atès que solament es recolliran els objectes apuntats prèviament.
Penseu que aquest sistema s’estableix per evitar el creixement de zones que s’havien convertit en autèntics abocadors; tot evitant els mals usos i facilitant el reciclatge de les deixalles que han d’anar als seus corresponents contenidors.

A la pàgina web i als plafons d’anuncis de l’Ajuntament, hi trobareu la descripció de quins objectes voluminosos poden o no poden ser recollits.
En el convenciment que aquest sistema serà entenedor i avantatjós per a tots, resto com sempre a la vostra disposició.

Ben cordialment.
Joan Miquel Simó i Falcó Alcalde
PROCÉS DE SELECCIÓ FORTALESA DE VILARS
9 de març de 2016

DECRET 55/2016
Resultats de la fase d'entrevista personal del procés de selecció per concurs per a la contractació temporal d'una persona que realitzi les tasques d'atenció, control d'entrades, neteja i recepció de visitants de la Fortalesa Ibèria dels Vilars d'Arbeca i proposta de la persona designada a contractar.
COBRAMENT DEL PADRÓ D'AIGUA
7 de març de 2016

L’Ajuntament d’Arbeca informa a tots els veïns que ha posat en cobrament el tribut municipal d’aigua corresponent al segon semestre de l’any 2015.

Si no teniu domiciliat aquest rebut en cap Banc, podeu passar a fer efectiu el seu import per les Oficines Municipals en horari d’atenció al públic.

...............................................................................................................................
PROCÉS DE SELECCIÓ FORTALESA DE VILARS
3 de març de 2016

DECRET 51 2016
Aprovació de la llista d'admesos i exclosos definitiva i convocatòria de la fase d'entrevista personal  del procès de selecció per concurs per a la contractació temporal d'una persona que realitzi les tasques d'atenció, control d'entrades, neteja i recepció de visitants de la Fortalesa Ibèrica del Vilars d'Arbeca.

Un cop valorats els mèrits dels aspirants per la Comissió Local de selecció, es fan publics i es convoca als aspirants, en una crida única, el proper dia 8 de març de 2016, a les 10:00 hores i en torns de mitja hora cadascú, en l'ordre de registre d'entrada de documentació, a les oficines municipals de Casa la Vila (Plaça Generalitat, 3).
PLE EXTRAORDINARI
26 de febrer de 2016

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ EXTRAORDINARIA per aquest dilluns, 29 de febrer a les 21:00  hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent 

ORDRE DEL DIA :

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 28 de desembre de 2015.

2.Proposta d’ adjudicació del contracte per a la cessió d’ ús d’ un terreny municipal per a la instal·lació d’ una planta de gas natural liquat.

3.Proposta d’ aprovació de modificació de crèdit 2/2015 del pressupost general de 2015.

4.Proposta d’ aprovació de modificació de crèdit 1/2016 del pressupost general 2016.

5.Proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’ Àrea de Lleida.

6.Proposta de ratificació del conveni per ús d’ embassament entre l’ Ajuntament i la Col·lectivitat de Regants núm. 13 del Canal d’ Urgell.

7.Proposta d’ aprovació de la modificació dels articles 1,3,8,14,18 i 26 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis per a la Música a Les Garrigues.

8.Proposta d’ adhesió a la proposta de l’ Ajuntament de l’ Arboç de sol·licitar oficialment l’ atorgament de la Creu de Sant Jordi, a l’ Elenc artístic arbocenc.

Aquest acte es públic per tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca al dial 107.8 de la FM.
PROCÉS DE SELECCIÓ FORTALESA DE VILARS
26 de febrer de 2016

DECRET 50/2016
Resolució d'alcaldia aprovant llista provisional admesos i exclosos per al procés de selecció per a la contractació temporal d'una persona que realitzi les tasques d'atenció, control d'entrades, neteja i recepció de visitants de la Fortalesa Ibèrica dels Vilars d'Arbeca.
ELECCIONS A LES CAMBRES AGRÀRIES
23 de febrer de 2016

L’ ajuntament informa que el proper diumenge 28 de febrer, de 10:00 a 18:00 h de la tarda, es celebraran les eleccions a cambres agràries. Els elector censats poden passar a fer efectiu el seu vot a les oficines d’ atenció al ciutadà de Cas de la Vila.

GESTIÓ MUNICIPAL
22 de febrer de 2016

L’Equip de Govern Municipal de l’Ajuntament d’Arbeca, convida a tots els arbequins i arbequines, aquest divendres 26 de febrer a 2/4 de 8 del vespre a la Sala Màrius Torres, per tal d’informar de la gestió municipal en els primers 8 mesos d’aquesta legislatura.

CONVOCATÒRIA
17 de febrer de 2016

El Consell Municipal de la Vila d'Arbeca, convoca un concurs per cobrir un lloc de treball laboral temporal, a temps parcial, destinat a recepció de visitants, registre d’entrades i control d’instal·lacions de la Fortalesa de Vilars. 

Les tasques a realitzar es desenvoluparan els dissabtes, diumenges i festius.

Les persones interessades poden passar per l’Ajuntament ,en horari d’oficina, a partir de demà dijous i fins al proper dimarts 23 de febrer, per tal de recollir les bases de selecció.
CAMÍ TALLAT
15 de febrer de 2016

L’Ajuntament informa que demà dimarts durant tot el dia, degut a les obres que s’hi realitzaran, el Camí de la Primera Creu quedarà tallat al trànsit.

MUSEU DEL GAS. ENERGYTRUCK
9 de febrer de 2016

cartell artivitat

Demà, 10 de febrer, durant tot el dia de 09:00 a 19:00, vindrà a la nostra població El museu del gas. Energytruck.
Aquest museu es pot visitar gratuïtament, es tracta d'una exposició totalment interactiva, amb activitats didàctiques pedagògiques amb educadors especialitzats. El seu contingut es basa amb temàtica relacionada amb l'energia, medi ambient i patrimoni industrial.

Aquest museu del gas estarà situat a la plaça Lluis Companys.


No deixeu escapar aquesta ocasió.
Veniu a descobrir un món d'energia!!!

PLE ORDINÀRI
23 de desembre de 2015

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per aquest dilluns, 28 de desembre a les 20:00  hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 2 de novembre de 2015.

2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 3r Trimestre 2015.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 23 de setembre de 2015 al 21 de desembre de 2015.

4.Proposta d’ aprovació del Compte General anualitat 2014 amb l’ informe favorable de la Comissió municipal de Comptes.

5.Proposta d’ aprovació inicial del Pressupost General de l’ Ajuntament per a l’ anualitat 2016, les seves bases d’ execució.

6.Proposta d’ aprovació de la Plantilla orgànica de Personal i la RLT de l’ Ajuntament d’Arbeca

 7.Proposta d’ acord de presentar al·legacions per tal que es dicti resolució desestimantla sol·licitud de modificació de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues

 8.Informes d’ Alcaldia

9.Precs i Preguntes

Aquest acte és obert a tothom, també pot seguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM.
CONCURS DE PESSEBRES
16 de desembre de 2015

BASES DEL CONCURS
L’Ajuntament informa a totes les famílies , que ja tenen a la seva disposició les Bases per poder participar en el CONCURS DE PESSEBRES d’aquest Nadal.

Podeu passar a recollir-les per la biblioteca Municipal , on també podreu fer les inscripcions ,fins el dia 29 de desembre.

 El Jurat d’aquest edició passarà per els diferents pessebres la tarda del dia 30 de desembre.

També us informem que a la pàgina web de l’Ajuntament, arbeca.cat, ja hi trobareu activat el “baner” des d’on podreu fer arribar les cartes telemàticament a Ses Majestats els REIS d’ORIENT
BAN MUNICIPAL PER LA FIRA DE SANTA CATERINA
18 de novembre de 2015

Benvolguts veïns i veïnes,

el proper cap de setmana, que compren els dies 20, 21 i 22 de novembre, el nostre poble celebra la XXXIIa Fira de Santa Caterina, de llarga i arrelada tradició a la Vila, la Fira concentra, principalment el diumenge 22, un nucli abundós d’actes pensats per fer-los al carrer, per gaudir tot passejant de la companyonia de familiars i coneguts, de la compra de tot tipus d’articles i de la diversió garantida observant i participant en el actes programats. Arbeca fa la festa al carrer, i per tant, ens hem d’assegurar de la disponibilitat de la via pública.

Com cada any, des de les 5:00 de la matinada del diumenge s’instal·larà al llarg del centre de la vila el tradicional mercat artesanal, que requereix disposar de l’espai suficient i sense obstacles, per aquesta raó l’Ajuntament us assabenta que no es permetrà, des de l’hora esmentada i fins a fi de mercat, l’aparcament de vehicles en els carrers:
 • -Avinguda dels Portals.
 • -Carrer Anselm Claver.
 • -Plaça Lluís Companys.
 • -Carrer del Pou.
A banda també s’informa especialment als veïns dels carrers:

Alcalde Mullerat,
Onze de Setembre,
Carrer Major,
Molí Vell,
Pregàries,
carrer de les Germanes Dominiques,
Migdia,
Calvari,
l’Arcada,
Colom,
Prat de la Riba,
Monestir de Poblet,
Llibertat,
Pompeu Fabra,
carrer Eral 
Plaça Lluís Companys,
que tindran l’accés restringit en direcció als carrers ocupats pel mercat.

Agraïm de tot cor la vostra col·laboració, i el fet que ens ajudeu a disposar de les condicions adequades per tal de fer una festa molt lluïda.

Bona fira a tothom!!!!
Joan M. Simó Falcó, Alcalde d’Arbeca.
RECICLEM JUNTS
4 de novembre de 2015

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

Amb el nou servei de recollida d’escombraries a les Garrigues, augmentem un 50% el nombre de contenidors destinats a la recollida selectiva, es canvia la seva ubicació agrupant-los en illes de 5 contenidors (vidre, cartó, plàstic, resta i orgànica) i se substitueixen els contenidors actuals, per altres de més moderns, pràctics i resistents.

D’aquesta manera, s’aconseguirà mantenir-los més nets, generar encara menys olors i molèsties a la població. Tot plegat facilitarà la recollida de residus, amb l’objectiu d’incrementar el reciclatge a les Garrigues, ja que durant l’any 2014, gràcies a la vostra col·laboració i participació, es van recollir selectivament el 22% dels residus de les Garrigues; si bé la mitjana de Catalunya se situa al 38%.

Per tal que les Garrigues continuï millorant en la gestió dels residus, necessitem reciclar junts.

Per aquest motiu, i aprofitant l’inici del nou servei de recollida d’escombraries, engeguem la campanya a les Garrigues
Reciclem Junts, amb la qual es vol sensibilitzar a la ciutadania sobre la necessitat d’augmentar els nivells actuals de recollida selectiva, ja que així aconseguirem estalviar en el rebut de les escombraries i allargar la vida de l’abocador comarcal, entre molts altres beneficis mediambientals.
Us agraïm la vostra col·laboració i us animem a seguir reciclant junts per les Garrigues
Recollida d'Objectes Voluminosos
3 de novembre de 2015

L’Ajuntament d’Arbeca informa a tots els veïns interessats en utilitzar el servei de RECOLLIDA d’OBJECTES VOLUMINOSOS, que poden passar a apuntar-se per les Oficines Municipals en horari d'atenció al públic, fins el dijous 5 de novembre.

Aprofitem per recordar-vos que cal utilitzar adequadament els contenidors destinats a la Recollida Selectiva.


Gràcies per col·laborar en tenir l’ Arbeca neta que tots volem.
ELECCIONS GENERALS
2 de novembre de 2015

Amb motiu de les properes eleccions del 20 de desembre, estan exposades al públic, fins el dia 9 de novembre, de 10 a 2 del migdia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, les llistes del Cens Electoral per la seva consulta.
PLE EXTRAORDINARI
30 d'octubre de 2015

El Ple Corporatiu Municipal convoca PLE EXTRAORDINARI el proper dilluns 2 de novembre a les 9 de vespre a la Sala de Plens de Casa la Vila, amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.    Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 28 de setembre de 2015.

2.    Proposta d’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals a regir a partir de l’1 de gener de 2016.

3.    Proposta d’aprovació de la liquidació definitiva de les Contribucions Especials de l’obra “Urbanització parcial carrer Germanes Dominiques”.

4.    Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 205/2015, de 26 d’octubre de 2015, pel qual es sol·licita el règim especial de reintegrament de la Participació en els Tributs de l’Estat per a l’any 2013.

5.    Proposta d’acceptació de la cessió de la meitat dels drets i obligacions de la part arrendadora dins del contracte d’arrendament de la col·lecció Temps de Guerra.

6.    Proposta de deixar sense efecte el procediment de contractació per a la cessió d’us d’un terreny municipal per a la instal·lació d’una planta satèl·lit de Gas Natural liquat i inici expedient i aprovació d’un plec de clàusules per a la cessió d’ús d’un altre terreny de propietat municipal amb la mateixa finalitat.

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui asistir ; també podeu escoltar-lo sintonitzant Ràdio Arbeca.

BAN MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS DE COMPANYIA
19 d'octubre de 2015

Benvolguts convilatans, a tots els que teniu o voleu tenir animals de companyia, us he de fer saber:

Que legalment considerem animals de companyia els gossos, els gats i les fures.
La decisió de tenir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i cal plantejar-se diverses preguntes:
* On viurà l'animal? Els seus sorolls o les seves olors poden molestar el veïnatge?
* Disposo de temps per treure'l a passejar? Què en faré durant les vacances?
* Em puc fer càrrec de les despeses de responsabilitat pels possibles danys que pugui ocasionar?

La persona propietària (o posseïdora) té obligacions:

* S’han d’identificar amb un microxip homologat i censar a l’Ajuntament.
* Està totalment prohibit abandonar-los.
* En cas de desaparició, s'ha de comunicar a l'ajuntament abans de 48 hores.
* S’han de mantenir en bones condicions higiènic sanitàries (vacunació i desparasitació externa i interna).

Quan surtin els gossos al carrer heu de seguir les següents pautes:
*
Treure’ls lligats amb una corretja adient a la seva envergadura i pes. En el cas de gossos potencialment perillosos * es obligatori que vagin lligats, amb morrió i conduïts per una persona major de 18 anys amb llicència de l’alcalde.
*ü És obligatori recollir els seus excrements. Llença’ls al contenidor d’orgànica, recorda que l’animal no ho pot fer per ell mateix.

Vigila que no entrin en els parcs infantils ni altres zones on està prohibida la seva presència. Ells no saben llegir!
* No deixis que beguin directament de les fonts destinades a les persones.
* Evita conflictes i baralles amb altres animals.

(*)Es consideren gossos potencialment perillosos:
*
Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: Akita inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí i de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull, Gos de presa canari, Rottweiler, Sttafordshire bull terrier, terrier Sttafordshire americà i Tosa japonès (tosa inu);
*
L’ajuntament també pot determinar altres races, potencialment perilloses, si compleixen la majoria de les característiques determinades perla normativa vigent.
* Els que han agredit a persones o a altres gossos i els ensinistrats atac-defensa.

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament on ha d'estar censat. Aquesta llicència té una validesa màxima de 5 anys.
Recorda que el Codi Civil determina que el posseïdor d’un animal, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies, als espais públics i al medi natural en general.
Siguis responsable amb el teu animal de companyia!


Arbeca, d’octubre de 2015
Joan Miquel Simó i Falcó, Alcalde
RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
27 de setembre de 2015

El resultat d'aquestes Eleccions a la Vila d'Arbeca  ha estat:

Junts pel SI  : 905 vots

CUP : 178 vots.

PSC : 124 vots.

PP : 63 vots.

C's : 47 vots.

Catalunya si que es pot : 26 vots.

Unió Democràtica : 20 vots.

PCMA : 6 vots.

S'han emès 1378 vots d'un cens electoral de 1668 votants .

La participació en aquestes Eleccions a la Vila d'Arbeca ha esta d'un 82,61 %
PLE MUNICIPAL
25 de setembre de 2015

El Ple Corporatiu Municipal convoca PLE ORDINARI per aquest dilluns, 28 de setembre a les 21:00  a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 4 de setembre de 2015.

2.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 24 d’abril de 2015 al 23 de setembre de 2015.

3.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 1r i 2n Trimestres 2015.

4.Proposta de ratificació de l’adhesió del municipi d’Arbeca al territori Leader gestionat pel GAL Associació Leader Ponent.

5.Proposta d’assignació de retribucions i assistències als membres de la Corporació.

6.Proposta d’adhesió opcional a la tarifa simplificada de l’SGAE.
 1. Mocions.
 2. Informe d’Alcaldia.
 3. Precs i preguntes

És un acte obert a tothom, també pot serguir-se sintonitzant Ràdio Arbeca a la Freqüència 107.8 de la FM. 
DEFUNCIÓ
16 d'abril de 2015

El Consell Municpal té el sentiment de comunicar a tots els veïns la mort de:

ANNA BRAD

Casa Mortuoria a "Cal Chirstian"

El funeral i enterrament seran el proper dissabte 18 d'abril a les 11 del matí, a l'Església Parroquial d'Arbeca.

El cos de la difunta serà a la Sala de Vetlles de l'Avinguda dels Portals a partir de les 7 de la tarda d'avui, dijous.
DEFUNCIÓ
14 d'abril de 2015

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar a tots els veïns la mort de :

TERESA VIDAL SERRA
Casa Mortuòria a "Cal Jaume del Fonda"

El funeral i enterrament seran avui dimarts , 14 d'abril, a les 7 de la tarda a l'Església Parroquial d'Arbeca.

El cos de la difunta anirà directament a l'Església.
CENS ELECTORAL
8 d'abril de 2015

L’Ajuntament informa que es troben exposades al públic les llistes del Cens Electoral per les properes Eleccions Municipals que es celebraran el dia 24 de maig.

Els interessats en consultar-les , i, si s’escau fer les corresponents reclamacions, poden passar per les Oficines Municipals en horari d’atenció al públic, fins el dilluns 13 d’abril.


DEFUNCIÓ
7 de març de 2015

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar a tots els veïns la mort de:

JOSEP REÑÉ BOLADERES

Casa Mortuòria a "Cal Pepe del Xiribelo"

El funeral i enterrament seran demà diumenge, 8 de març, a 2/4 de 12 del matí a l'Església Parroquial d'Arbeca.
Recordem que al ser diumenge el condol es donarà 1/4 abans.


El cos del difunt serà a la Sala de Vetlles de l'Avinguda dels Portals a partir de les 5 de la tarda d'avui
PLE EXTRAORDINARI
5 de febrer de 2015

El ple Corporatiu Municipal convoca PLE EXTRAORDINARI per el proper dilluns 9 de febrer a 2/4 de 10 del vespre a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:
 
1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2014.

2.Proposta d’aprovació d’un contracte d’arrendament amb opció de compra del material de col·lecció sobre la Guerra Civil Espanyola, “TEMPS DE GUERRA”, propietat del Sr. Guerau Aubach Lleonart.

3.Informes Alcaldia.

Recordeu que aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir.
PLE ORDINARI MUNICIPAL
19 de desembre de 2014

El Consell Municipal convoca Sessió Ordinària a celebrar pel Ple Municipal el proper dimartas 23 de desembre a les 9 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, en la qual es tractaran els assumptes relacionats amb el següent Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 27 d’ octubre de 2014.

2. Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 22 d’ octubre de 2014 al 18 de desembre de 2014.

3. Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 3r Trimestre 2014.

4. Proposta d’ aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2014.

5. Proposta d’ aprovació inicial del Pressupost General de l’ Ajuntament per a l’ anualitat 2015, les seves bases d’ execució, la plantilla orgànica de personal i la RLT.

6. Proposta d’ aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic Prefabricats Teixidó, d’ ampliació d’ activitat industrial.

7. Proposta d’ adhesió de l’ Ajuntament d’ Arbeca al Pla Extraordinari d’ Assistència Financera Local 2014.

8. Proposta d’ aprovació de modificació dels articles 8.3 i 22.1 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis per a la Música de Les Garrigues.

9. Proposta d’ acceptació de la celebració a la Vila d’ Arbeca, la X trobada d’ Estudiosos de Les Garrigues, anualitat 2015.

10. Informes Alcaldia.

11. Precs i Preguntes

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant RÀDIO ARBECA, freqüència garrigues 107.8 de la FM.
RESULTATS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2014
9 de novembre de 2014

Els arbequins i arbequines, no han fallat a la cita i avui han manifestat la seva opinió a través del procés de participació ciutadana, amb un total de 1205 persones que s'han dirigit davant les urnes.
La distribució dels resultats han estat:.
SI-SI: 1.086
SI-NO: 44
SI-BLANC: 26
NO: 13
BLANC: 9
ALTRES: 27

El 9N i el procés sobiranista ha estat un èxit de participació.

Moltes gràcies.

llistes del Cens per al TRIBUNAL del JURAT
10 de setembre de 2014

L’Ajuntament informa que es troben a disposició del públic les llistes del Cens del Tribunal del Jurat.

Totes les persones interessades poden passar a consultar-les per les Oficines Municipals, en horari d’atenció al públic, de 10 del matí a 2 del migdia, fins el dilluns 22 de setembre.

DEFUNCIÓ
7 de setembre de 2014

El Consell Municicpal té el sentiment de comunicar als veïns la mort de:

JOSEP M. CORNET RIUS

Casa mortuòria a "Cal Jaume del Simona"

El funeral i enterrament seran demà a les 11 del matí a l'església Parroquial d'Arbeca.

El cos del difunt serà a la Sala de Vetlles de l'avinguda del Portals a partir d'avui a les 11 del matí.DEFUNCIÓ
7 de setembre de 2014

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar als veïns la mort de:

M. DEL CARME MOYÀ SANS

Casa mostuòria a "Cal Sisco el Tort".

El funeral i enterrament seran demà a les 12 del migdia a l'església Parroquial d'Arbeca.

El cos de la difunta serà a la Sala de Vetlles del carrer Aixaragall a partir d'avui a le 5 de la tarda.


DEFUNCIÓ
31 de juliol de 2014

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar als veïns la mort de:

DOLORES SANS CANTONS

Casa mortuòria "Cal Ton del Bap".

El funeral i enterrament seran demà ales 11 del matí a l'església Parroquial d'Arbeca.

El cos de la difunta serà ala Sala de Vetlles del carrer Aixaragall a partir d'avui a le 6 de la tarda.

 

PLE EXTRAORDINARI
4 de juny de 2014

 

El Ple Corporatiu de l'Ajuntament d'Arbeca convoca Ple Extraordinari Municipal el proper dilluns 9 de juny a les 22:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb el següent Ordre del Dia:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 28 d’ abril de 2014.

2.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 24 d’ abril al 4 de juny de 2014.

3.Proposta d’ acord d’ adhesió a la modificació de les condicions financeres del préstec formalitzat en la primera fase del mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals.

4.Proposta d’ aprovació inicial de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del municipi d’ Arbeca a l’ àmbit del sòl no urbanitzable. Adaptació de la Disposició Transitòria 5a a les disposicions del PTOP.

5.Proposta d’ adhesió a l’ acord de col·laboració entre l’ Institut Català de les Dones i les Entitats Municipalistes per a la difusió del servei d’ atenció telefònica especialitzada 900 900 120 de la xarxa d’ atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista.

6.Informes Alcaldia.  

Recordeu que aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca  a la Freqüència 107.8FM dels vostres receptors de ràdio. 

DEFUNCIÓ
3 de juny de 2014

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar a tots els veïns la mort de:

JOSÉ JIMÉNEZ ESPADA

Casa mortuoria a "Cal Barbero"

El funeral i enterrament seran demà dimecres, 4 de jun, a les 12 del migdia a l'Església Parroquial d'Arbeca

El cos del difunt serà a la Sala de Vetlles del carrer Aixaragall a partir de les 5 de la tarda d'avui.

OBJECTES VOLUMINOSOS
2 de juny de 2014

L‘Ajuntament d’Arbeca informa a tots els veïns que estiguin interessats en utilitzar el servei de recollida d’objectes voluminosos, que poden passar a informar-se per les Oficines Municipals fins el dijous 5 de juny.

Recordeu que cal utilitzar adequadament els contenidors destinats a la recollida selectiva d’escombreries, i que per respecte a tots els veïns i evitar males olors, cal deixar les bosses amb les deixalles a la nit.

REVETLLES AMB PRECAUCIÓ
29 de maig de 2014

Des de l'ajuntament d'Arbeca amb col·laboració amb el Departament dInterior de la Generalitat de Catalunya us facilitem un conjunt de consells per tal de minimitzar els riscos que comporta l'ús de material pirotècnic.
Us facilitem un enllaç que us dirigeix directament al web del Departament d'Interior on s'explica de forma molt entenedora aspectes com:
- manipular material pirotècnic.
- consells per a fogueres.

Enllaç: Departament d'Interior

Esperem que us sigui d'utilitat.

GAUDIU DE LA FESTA!!!!!
TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
27 de maig de 2014

L'Ajuntament informa a tots els veïns que degut als treballs de manteniment i millora en la xarxa de distribució d'enegia elèctrica la companyia FECSA - ENDESA , el proper divendres 30 de maig i de les 9 del matí a la 1 del migdia, realitarà un tall en el corrent elèctric en els següents carrers de la Vila i punts del Terme Municipal:

Carrers:

La Bassa,

Pau Clarís,

Roger de Flor,

Roger de Lluria, 

 Primer de Maig,

Avinguda de Belianes ,

Partides: del Pla de Rufinas,

Comacirera,

 Comarroca,

i La Coma.

Preguem disculpes per les molèsties que aquesta acció us pugui ocasionar.

RESULTAT DE LES VOTACIONS D'ARBECA AL PARLAMENT EUROPEU 2014
26 de maig de 2014

Els resultats de les votacions al Parlament europeu 2014 de la població d'Arbeca ha estat el següent:

- PSC..........................................................................................103
- PP...............................................................................................57
- CIU...........................................................................................290
- ERC..........................................................................................348
- ICV.............................................................................................54
- UPyD............................................................................................2
- CIUTADANS.................................................................................9
- Eqvo-Compromís.........................................................................1
- Partido Libertad Individual............................................................1
- Partido Comunista de los Pueblos de España.............................2
- Els Pobles Decideixen.................................................................2
- Escons en Blanc.........................................................................5
- Podemos......................................................................................4
- Piratas de Cataluña.....................................................................1
- Democracia Nacional...................................................................1
- Movimiento Renovación Democrática (RED)...............................1
- Vots nuls...................................................................................22
- Vots en blanc.............................................................................11

En total van haver-hi 914 vots.
PREVENCIÓ DE CREMES COL·LECTIVES
22 de maig de 2014

BAN

Es fa saber, per a general coneixement que, degut a les condicions meteorològiques, ara que anem de cara a L’estiu, i donat que la darrera setmana varem patir 3 incendis forestals a la comarca (Cogul, Juncosa i Espluga Calba) es fa del tot obligatori el complir amb les condicions escrites de l’autorització per a les cremes col~lectives de restes vegetals com a conseqüència dels tractaments agrícoles.  

Les hores del migdia, són les mes perilloses (entre les 2 i les 4), si no s'ha deixat ben apagada la crema abans de les 12 h., en aquestes hores, arran de l’augment de la temperatura i la velocitat del vent, i la baixa humitat en l’ambient augmenta la probabilitat que es pugui produir una revifada d'aquesta i passi a la massa forestal, per proximitat, amb resultat d'incendi.  

El Tècnic Municipal de Medi Ambient i el Cos d'Agents Rurals vetllaran, amb diligencia, per tal que aquest compliment sigui realitzat correctament.  

TEMPORADA DE PISCINES
5 de maig de 2014

L’Ajuntament informa, que ja es pot passar per les Oficines Municipals, a recollir les BASES que regiran el Concurs per la gestió de les PISCINES MUNICIPALS, per la temporada d’aquest estiu 2014.

El termini per la presentació de sol·licituds, finalitzarà el proper 19 de maig a les 14:00.

Totes les persones interessades en gestionar aquest servei poden passar per les Oficines Municipals on se’ls facilitarà tota la informació i documentació necessàries. ...................................................................................................................................

XXXIIª MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES
14 de març de 2014

BASES DE LA MOSTRA
L'Ajuntament posa en coneixement de tots els veïns que ja estan a la disposició de tots les Bases de la XXXIIª Mostra de creacions Literàries "SANT JORDI 2014".
 Aquest any sota el lema, "PER VIATJAR LLUNY, NO HI HA MILLOR VAIXELL QUE UN LLIBRE", i amb una trajectòria de més de tres dècades, tornem a convidar a tots els arbequins a escriure les seves experiències, il·lusions i fantasies per fer possible un viatge que llegiran i compartiran molts altres arbequins.
En document adjunt a aquest informació hi trobareu les Bases d'aquesta Mostra.
Poden participar-hi tots els arbequins residents a la vila sense límit d'edat.
El termini per la presentació dels escrits acaba el dilluns 14 d'abril a les 8 de la tarda. Les obres s'han de portar a la Biblioteca Municipal l'Atlàntida.
PLE EXTRAORDINARI
26 de febrer de 2014

El Ple Corporatiu Municipal convoca PLE EXTRAORDINARI el proper divendres, 28 de febrer, a les 21:00 hores amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 20 de gener de 2014. 2. Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 16 de gener de 2014 al 25 de febrer de 2014. 3. Proposta de ratificació del Decret d’ Alcaldia número 41/2014 de concórrer a la subvenció per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, 2014, del Departament d' Empresa i Ocupació. 4. Proposta de ratificació del Decret d’ Alcaldia número 42/2014 de concórrer a l' ajut per a la diversificació econòmica de les zones rurals en el marc de l' eix 4 Leader del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. 5. Proposta d’ aprovació del Pla de Foment de Turisme de la Vila d’ Arbeca. Full de Ruta. 6. Proposta d’ acord de Ple d’ aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra “La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.” 7. Mocions 8. Informes Alcaldia. Aquest acte es públic per tothom que hi vulgui assistir, també el podeu escoltar a Ràdio Arbeca a la frequència 107.8 FM del vostre aparell de ràdio.
PLE ORDINARI MUNICIPAL
16 de gener de 2014

El Consell Municipal convoca Sessió Ordinària a celebrar pel Ple Municipal el proper dilluns 20 de genera les 9 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, en la qual es tractaran els assumptes relacionats amb el següent     

ORDRE DEL DIA

 • 1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2013.
 •  2.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 18 de desembre de 2013 al 15 de gener de 2014.
 •  3.Proposta d’ al·legacions a l’ aprovació inicial de la planificació del Pla Únic d’ Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016.
 • 4.Proposta de modificació de crèdit núm. 3/2013.
 • 5.Proposta d’ aprovació del nou Mapa de Capacitat Acústica de la Vila d’ Arbeca
 • 6.Proposta d’ aprovació del conveni de col·laboració entre l’ Ajuntament d’ Arbeca i el Consell Comarcal de les Garrigues en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’ igualtat.
 • 7.Proposta d’ acord de modificació dels estatuts del Consorci Localret
 • 8.Mocions
 • 9.Informes Alcaldia.
 • 10.Precs i preguntes. 

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca.

PLE EXTRAORDINARI
19 de desembre de 2013

El Ple Corporatiu de l’Ajuntament d’Arbeca convoca Ple Extraordinari Municipal el proper dilluns, 23 de desembre, a les 8 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila , amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 7 d’ octubre de 2013.

2.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 4 d’ octubre de 2013 al 18 de desembre de 2013.

3.Proposta d’ aprovació inicial del projecte d’ obres enderroc d’ edifici i obertura del carrer Germanes Dominiques.

4.Proposta de renovació operació de crèdit a curt termini 2013-2014.

5.Proposta d’ aprovació inicial del pressupost general municipal per a l’ anualitat 2014, les seves bases d’ execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’ Ajuntament d’ Arbeca.

6.Proposta d’ aprovació del conveni de col·laboració entre l’ Ajuntament d’ Arbeca i el Consell Comarcal de les Garrigues en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’ igualtat.

7.Proposta d’ acord de modificació dels estatuts del Consorci Localret

8.Mocions

9.Informes Alcaldia.      

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca al dial 107.8 de la FM del vostre receptor.

AVÍS D'INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CORRENT ELÈCTRIC
12 de desembre de 2013

La companyia ENDESA informa a tots els seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de manteniment i millora en la xarxa de distribució.

Per aquest motiu s’interromprà temporalment el subministrament d’energia elèctrica aquest diumenge, dia 15, de les 7 del matí a les 2 del migdia a les següents zones:

CARRERS:

Afores, Alegria, Anselm Clavé, Arcada, Barceloneta, Calvari, Canigó, Colon, Eral, Forn, Francesc Macià, Germanes Dominiques, llibertat, Magí Morera, Major, Marinada, Migdia, Monestir de Poblet, Montseny, Mossen Cinto verdaguer, Oliva Arbequina, Omellons, Pau Casals, Pau Clarís, ompeu fabra, Pou, Prat de la Riba, Pregàries, Rafael Casanoves, Roger de Flor, Roger de Llúria, Sardana, Segarra, Sol, Sant Joan, Tarragona,

PLACES:

Bassa de l'Oro, Catalunya, Lluís Companys,

AVINGUDES:

Belianes, Portals.

CAMINS:

Bòvila, Floresta, Santa Caterina, Vinaixa.

PARTIDES:

Forques.

 

FIRA DE SANTA CATERINA 2013
18 de novembre de 2013

L'Ajuntament d'Arbeca i les seves comissions de Cultura i Festes us informen de tots els actes programats per la fira d'enguany. 

PROGRAMACIÓ

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE  

22:00 h. Inauguració de la XX fira de Santa Caterina. Al Casal de la Gent Gran  

.-Entrega dels premis als dibuixos guanyadors del cartell del programa de la Fira 2013.

.-Recital Poètic per la Companyia CASSIGALLS: “Bestiolari o els animals de l’Arca”. Divertiment basat en els poemaris sobre les bèsties de Josep Vallverdúi d’altres poetes.  

 DISSABTE 23 DE NOVEMBRE  

11:00 h Futbol prebenjamí entre l’Escola de futbol d’Arbeca i l’Escola de futbol de Pinyana.Zona Esportiva Municipal  

12:00 hFutbol benjamí entre l’Escola de Futbol d’Arbeca i el Club Lleida Esportiu. Zona Esportiva Municipal.  

15:00 Presentació dels equips del C. F. Arbeca i Escola de Futbol Arbeca.  

15:30 h Futbol de 3a. Catalana entre els equips amateurs d’’Arbeca i l’Angulària, a l’estadi municipal Ramon Bellmunt.  

17:00 h Al Centre Cultural Municipal La CREMALLERA TEATRE ens oferirà un espectacle infantil combinat de màgia, animació i pallassos.  

19:00 h. A la Sala Arbequina de la Cooperativa del Camp, presentació del llibre “PERE BOLDÚ, Cooperativista”, editat per la Fundació Roca i Gales, a càrrec d’en Josep Pau Pernau.  

20:00 h Tast de formatges, sota la direcció de Laia Pont, Enginyera agrònoma experta en productes artesansi especialista en formatges. Lloc: Sala República del Casal del Poble. limitat a 30 persones. Preu del Tast: 5€, Venda de tiquets a la Biblioteca Municipal  

23:00 h Al Centre Cultural Municipal, Sessió llarga de ball a càrrec de l’orquestra l’ANÒNIMA.  

1:30 h de la matinada, al mateix Centre, actuació del grup de versions MALAFAMA.  

 DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE  

Durant el matí: Tradicional Mercat Firal.

A partir de les 9 del matí: Esmorzar Popular de Fira, llonganissa amb fesols. Lloc: Av. Portals (davant del Bar Texas).

Aquest any, pel recorregut Firal ens acompanyarà el Pallasso Perruquí, artista de la floboflèxia .  

De 10:00 a 12:30 h Demostració d’ensinistrament esportiu, habilitats canines i concurs de bellesa canina (poden participar tots els gossossense distinció de raça) INSCRIPCIÓ GRATUÏTA. A càrrec de l’escola d’Ensinistrament i Residència canina BORGESCAN. Lloc: Fi de la costa del Pou.  

10:30 a 13:00 h Matinal de COUNTRY Lloc:Plaça de la Unió Republicana Organitza: Grup Country Dry Land d’ARBECA  

12:30 h Demostració de doma de cavall a càrrec del Centre de Doma J. Antoni Rodríguez de Lleida. Lloc: Fi de la costa del Pou  

A partir de les 11:00 h, al Casal de la Gent Gran, Tast d’olis a càrrec del Panell de Tast de les Garrigues.  

A la mateixa hora i durant tot el matí, Tast del concurs de maceració d’olives, a càrrec de l’Associació de dones “l’Olivera Arbequina”. Tothom podrà passar per la parada de l’Associació, tastar i votar la recepta d’olives macerades que més li agradi.

 A les 13:00 h, Av. dels Portals, es farà entrega dels premis del concurs de maceració d’olives.  

 També durant el matí, de les 10:00 h en endavant,i al final de la Costa del Pou – Parada Aixalà, passejades amb Ponis.  

Durant el matí i en horaris habituals, visites guiades al Castell – Casc Antic – Església. Sortida des de l’Oficina de Turisme.  

19:00 h al Centre Cultural concert “Cançons d’una vida” a càrrec del grup TRAMS. Faran un repàs d’aquelles cançons que ens van deixar un regust inoblidable, que ens varen marcar. Amb aquestes cançons, segurament,ens vam enamorar.. Vàrem viure temps difícils, ens ajudaren a obrir els ulls i ens van fer veure més enllà del país, tot sentint emocions que desconeixíem. Escoltarem temes de Beatles, Simon&Garfunkel, Barbra Streisand, Abba, Bob Dylan, i els nostres Sau,Serrat, Llach, Raimon, M. Del Mar Bonet, Sisa....t el concert versionat en català).  

Esperem que tots els actes siguin del vostre gust i vulgueu aprofitar-los .... ENS VEIEM A LA FIRA!            

       

PLE ORDINARI MUNICIPAL
3 d'octubre de 2013

El Ple Corporatiu de l’Ajuntament d’Arbeca convoca Ple Ordinari Municipal, per el proper dilluns 7 d’octubre , a les 10 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent Ordre del Dia:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 8 de juliol de 2013.

2.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 5 de juliol de 2013 al 3 d’ octubre de 2013.

3.Proposta d’ aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals a regir a partir de l’ 1 de gener de 2014 i següents.

4.Proposta d’ aprovació inicial de l’ ordenança núm. 27 reguladoraper a la producció igestiódelsresidus procedentsde la construcció i demolició.

5.Proposta d’ acord d’ aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS de planejament del municipi d’ Arbeca en l’ àmbit del SNU per tal de regular l’ agrupació de finques i/o drets d’ edificació.

 6.Proposta de ratificació del decret d’ alcaldia núm. 230/2013, d’ aprovació inicial del projecte de “consolidació i restauració de les cases de l' est i dels espais productius de la zona central de l' oest de la fortalesa ibèrica dels Vilars d' Arbeca.”

7.Donar compte al Ple de l’ elaboració i tramesa dels marcs pressupostaris 2014-2016.

8.Moció

9.Informes Alcaldia.

10.Precs i preguntes  

Recordem que aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, i que també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbecaa la Freqüència 107.8FM dels vostres receptors.

TALL DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA
12 de setembre de 2013

L’Ajuntament informa que el divendres 20 de setembre, de les 8 a les 10 del matí, la companyia FECSA – ENDESA interromprà el subministrament d’energia per realitzar treballs de millora i manteniment en els següents indrets de la nostra vila:

Carrers:   La Bassa,  Futbol Vell,  Mallorca,  Pau Clarís,  Pla de Rufiens,  Roger de Flor,  Roger de Llúria,  Primer de Maig,  Tàrrega,  Portell,  Pedruell,  Sanahuka,  Aixaragall,  Segarra,   Av. de Belianes i  Partida Comarroca. 

Us demanem disculpes per les molèsties que aquestes interrupcions en el corrent elèctric us puguin ocasionar.

11 de Setembre; DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
10 de setembre de 2013

CARTELL DE LA DIADA

L’Ajuntament d’Arbeca us informa del acte que es celebrarà demà 11 de setembre Diada Nacional de Catalunya.

A les 11 del matí i al Parc del Cementiri Vell de l’Avinguda Tarradellas, tindrà lloc l’acte Institucionalde la Diada, que comptarà amb la participació de:

La Coral L’Harmonis; el Grup de Grallers “La Revolta d’Arbeca” i l’Agrupacio Sardanista “Arbeca Nostra”.

Es llegirà el Manifest de la Diada nacional.

Es declamarà el poema “El Fossar de les Moreres”.

I es farà una ofrena floral a tots els patriotes catalans.  

L’acte festiu acabarà amb un vermut popular per tots els assistents.

RECOLLIDA D'OBJECTES VOLUMINOSOS
2 de setembre de 2013

L’Ajuntament informa a tots els veïns que estiguin interessats en utilitzar el SERVEI DE RECOLLIDA D‘OBJECTES VOLUMINOSOS, que poden passar a informar-se per les Oficines Municipals fins aquest dijous 5 de setembre.  

Recordeu que per mantenir la nostra Vila neta cal que utilitzeu adequadament els contenidors destinats a la recollida selectiva: VERDS, BLAUS i GROCS.

Gràcies a tots per col·laborar.

DEFUNCIÓ
16 d'agost de 2013

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar a tots els veïns la mort de:

AGUSTÍ ALEMANY ENRIC

Casa mortuoria a "Ca la Dolors de l'Espinac"

L'acte de comiat tindrà lloc a la nostra vila el dia 24 d'agost.

Properament es comunicarà el lloc i l'hora de l'acte.

PLE ORDINARI MUNICIPAL
4 de juliol de 2013

Cartell Ple

DIA :8 DE JULIOL DE 2013

 HORA :22:00

LLOC :SALA DE PLENS DE LA CASA DE LA VILA  

ORDRE DEL DIA :  

 1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió extraordinària de data 25 d’ abril de 2013.

 2.Aprovació, si procedeix, del compte general de l’exercici 2012 amb l’informe favorable de la Comissió Municipal de Comptes

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 22 d’ abril de 2013 al 4 de juliol de 2013.

 4.Pressa de possessió del nou regidor de l’ Ajuntament d’ Arbeca.

5.Nomenament dels membres de la Comissió Especial de Comptes.

6.Proposta d’ aprovació incautació AVAL dipositat per l’ empresa contractista per a garantir la correcta execució de l’ obra Consultori Mèdic d’ Arbeca.

7.Proposta d’ aprovació inicial del projecte de Consolidació i Restauració de la muralla est de la Fortalesa Ibèrica dels Vilars d’ Arbeca, inversió 2013.

8.Proposta d’ aprovació inicial de modificació de crèdit 1/2013 del pressupost general municipal 2013

 9.Proposta d’ aprovació inicial de modificació de crèdit 2/2013 del pressupost general municipal 2013.

 10.Proposta d’ aprovació inicial de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del municipi d’ Arbeca en l’ àmbit del SNU per tal de regular l’ agrupació de finques i/o drets d’ edificació.

11.Proposta de designació de Festes Locals per a l’ anualitat 2014.

12.Proposta al tribunal superior de justícia de Catalunya de nomenament del jutge de pau titular i de jutge de pau substitut.

13.Moció

14.Informes Alcaldia.

15.Precs i preguntes    

Podeu assistir-hi a la Sala de Plens de l’Ajuntament o bé sintonitzant RÀDIO ARBECA , freqüència Garrigues 107.8 FM  

ACUAGYM a les Piscines
26 de juny de 2013

CARTELL DE L'ACTIVITAT

L’Ajuntament d’Arbeca organitza, un any més, un curs d’AQUAGYM a les Piscines Municipals.

Aquesta activitat començarà el dia 1 de juliol i acabarà el dia 26 de juliol; es realitzarà de dilluns a divendres de 5 a 6 de la tarda.

El preu és de 10€ , i us podeu inscriure a les Piscines.

Animeu-vos, entrareu en calor!!!!!

TEMPORADA DE PISCINES MUNICIPALS
21 de juny de 2013

ORDENANÇA FISCAL NÚM 14  
Taxa per la prestació del servei de dutxes, piscines, cases de bany i
  altres instal.lacions anàlogues d'esbarjo i esportives
     
Art. 6 Quota tributària  
     
  PISCINES  
    2013
  ENTRADES  
  Nens fins a 4 anys i jubilats a partir de 65 anys GRATUÏT
  De 5 fins a 14 anys 2,60
  A partir de 15 anys 3,20
  Pensionistes 1,50
     
  ABONAMENTS TEMPORADA  
  Adults ( a partir de 15 anys) 34,00
  Infantil ( de 5 anys fins a 14 anys) 28,00
  Matrimonis 45,00
  Pensionistes 18,00
     
  ABONAMENTS DE FAMÍLIA NOMBROSA /MONOPARENTAL  
  Família nombrosa amb 3 o més fills/ monoparental 80,00

OBTENCIÓ D’ABONAMENTS:
  * A LES PISCINES MUNICIPALS * CAL PORTAR UNA FOTO MIDA CARNET
* SI ES REQUEREIX, CALDRÀ MOSTRAR ACREDITACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR.
* LES FAMÍLIES NOMBROSES O MONOPARENTALS HO HAURAN D’ACREDITAR AMB ELS CORRESPONENTS CARNETS.

 * EL FORFAIT COMARCAL CAL OBTENIR-LO A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT (de 10:00 h. a 14:00 h.)  
L'Horari de servei de les piscines serà: OBERTURA : 11,30 TANCAMENT : 20,00
ESCALA EN HIFI 2013
31 de maig de 2013

cartell
De nou, i com ja és tradició, s'obre la convocatòria per apuntar-vos  i presentar una actuació a l'escala en hifi 2013, que tindrà lloc per Festa Major.

Aquest any tot s'hi val, podeu preparar una actuació musical, un sketch publicitari...

Us podeu apuntar a través del facebook: ajuntamentarbeca o festesarbeca, i també comunicar-ho directament a algun membre de la Comissió de Festes.

Allibera l'artista o actriu que portes dins, llença't a la interpretació, participa a l'escala en hifi 2013!!!
RECOLLIDA D'OBJECTES VOLUMINOSOS
26 d'abril de 2013

L’Ajuntament d’Arbeca informa a tots els veíns que estiguin interessats en utilitzar el servei de recollida d’objectes voluminosos, que poden passar a informar-se per les Oficines Municipals fins el proper dijous , 2 de maig.

I us agraïm que utilitzeu adequadament els contenidors destinats a la recollida selectiva d’escombreries, Blau, Verd i Groc. Perquè ens agrada tenir una Vila neta , tots hi sumem el nostre esforç. .................................................................................................................................         

OBRES
24 d'abril de 2013

PLE EXTRAORDINAR MUNICIPAL
22 d'abril de 2013

El Ple Corporatiu de l’Ajuntament d’Arbeca convoca Ple Extraordinari Municipal aquest dijous,25 d’abril, a les 9 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 21 de febrer de 2013.

2.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 18 de febrer de 2013 al 19 d’ abril de 2013.

3.Proposta d’ acceptació de subvenció per al manteniment de Llar d’ Infants Municipal, curs 2011-2012.

4.Proposta d’ aprovació inicial de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del municipi d’ Arbeca per tal de qualificar com a sistema d’ equipaments la zona de la muralla de tancament del Castell.

5.Moció en defensa del model actual d’immersió lingüística a l’escola.

 6.Proposta d’ acceptació de renúncia al càrrec de regidor i sol·licitud de credencial a la Junta Electoral Central de persona que ha de suplir.

7.Informes Alcaldia.

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca al dial 107.8 de la FM  del vostre receptor. 

IVTM
19 d'abril de 2013

L'Ajuntament informa que s'han posat en cobrament el rebuts de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 2013.

Totes les persones que no ho tinguin els rebuts municipals domiciliats en cap banc poden passar a fer-los efectius per les Oficines Municipals en horari d’atenció al públic, de 10 a 2 del migdia

CAMPANYA DE CREMES COL·LECTIVES 2013
27 de març de 2013

Any rera any, a la nostra comarca s'ha de gestionar el donar compliment al decret de prevenció d'incendis i facilitar la realiata agrícola de la gestió del brancatge de l'esporga amb l'opció de crema, a través del que anomenem "autoritzacions col·lectives per a la crema de brancatge agrícola".

com cada any, i molt a pesar de tots, tenem algun incendi forestal arran de males praxis d'algunes persones. tot i que quasi tothom disposa de la documentació d'autorització, les condicions per la realització de la crema de brancatge de vegades no es compleixen.

El COS d'AGENTS RURALS vetllarà, amb diligència, per tal que aquest compliment sigui realitzat correctament, ja que, en cas contrari, les conseqüències poden ser greus.

Per la realització de les cremes col·lectives del brancatge, via autorització que s'acaba el 14 de juny, es recorden les condicions bàsiques:

 • Cal disposar, en tot moment de l'autorització.
 • A les 12 del migdia han d'estar totes les cremes apagades.
 • Els munts de brancatge, han d'estar a una distància mínima de 15 metres del bosc, amb disponibilitat d'un mínim de 30 litres d'aigua, si és el cas.
 • Cal estar alerta dels possibles avisos, via telèfon mòbil, degut a una possible suspensió temporal de l'autorització.
 • No es podrà cremar en diumenges ni dies festius.
 • Es prohibida la crema de marges.

El Cos d'Agents Rurals vetllarà pel compliment d'aquestes condicions

 

Cobrament del 2on. semestre 2012 aigua
15 de febrer de 2013

L’Ajuntament informa a tots els veïns que ha posat en cobrament el segon semestre del consum d’aigua 2012.

Totes les persones que no tinguin els rebuts municipals domiciliats en cap banc, poden passar a fer-los efectius en horari d’atenció al públic, de 10 a 2 del matí, per les Oficines municipals.

L'OMPLIDOR DE BOTES FORA DE SERVEI
4 de febrer de 2013

S'informa a tothom  que l'omplidor de botes estarà fora de servei per falta de suministrament.
Tornarà estar operatiu a partir del dia 10 de febrer de 2013.

Disculpeu les molèsties. Gràcies.
PLE EXTRAORDINAR MUNICIPAL
24 de desembre de 2012

 El Ple Corporatiu de l'Ajuntament d'Arbeca convoca Ple Extraordinari Municipal el proper divendres, 28 de desembre a les 9 del vespre a la Sala de plesns de la Casa de la Vila amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 29 d’ octubre de 2012.

2.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 24 d’ octubre al 21 de desembre de 2012.

3.Proposta d’aprovació inicial modificació de crèdit 2/2012.

4.Proposta d’ aprovació inicial modificació de crèdit 3/2012 de tancament.

5.Proposta d’ aprovació inicial del pressupost general municipal per a l’ anualitat 2013, les bases d’ execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

6.Proposta d’ aprovació inicial divisió poligonal Sector Industrial de Les Pedreres.

7.Proposta d’ aprovació inicial de creació de l’ Ordenança Fiscal núm.27 Reguladora de la taxa de subministrament d’ aigua per a ús agrícola.

8.Mocions

9.Informes Alcaldia.  

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo per `RÀDIO ARBECA, sintonitzant el vostre aparell de ràdio al dial 107.8 Frequència Garrigues.    

 

   
CARTES ALS REIS D'ORIENT
11 de desembre de 2012

Us informem que a la pàgina web de l'Ajuntament trobareu un link actiu per poder enviar les vostres cartes a Ses Majestats els Reis d'Orient.

A partir d'aquest moment ja podeu posar-vos-hi en contacte per fer les vostres comandes de regals i desitjos, per tal que els seus tallers puguin fer força previsions i poder així fer realitat les vostres il·lusions i esperances.

RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT
26 de novembre de 2012

Us informem dels Resultats en les Eleccions al Parlament celebrades aquest diumenge 25 de novembre, a la nostra Vila.

PSC : 194 vots

CiU : 568 vots

ERC-Cat Sí : 258 vots

SI : 19 vots

ICV -EUiA :42 vots

PxC :10 vots

CUP - Alternativa d'Esquerres : 50 vots

C's : 6 vots

PACMA : 1 vot

ORE-IR .2

PP : 90 vots

PIRATA.CAT : 3 vots

Eb : 3 vots

Vots en blanc : 12

Vots nuls : 18

Han votat a la nostra Vila : 1.276 persones

XXIXa FIRA DE SANTA CATERINA 2012
12 de novembre de 2012

Programa XIX a Fira de Santa Caterina
Benvolguts /des arbequins i arbequines:
El cap de setmana del 23, 24 i 25 de novembre de 2012 es celebra a la nostra població la tradiconal fira de Santa Caterina.

Us invitem a tots i totes a participar activament en aquest cap de setmana de fira!!!
BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE FIRA 2012
5 de novembre de 2012

Bases
L'Ajuntament, en concret la Regidoria de Festes i la de Cultura organitza un any mes el concurs del cartell de la Fira de Santa Caterina d'aquest 2012.
Com cada any s'anima a tota la població a participar al concurs i us adelantem les bases per a poder-hi participar.

Concurs de cartells: FIRA DE SANTA CATERINA 2012

L’Ajuntament d’Arbeca, i la comissió de festes, conviden a tots els arbequins/nes amb afeccions artístiques, a participar en aquest concurs que es regirà per les següents bases:

 1a.- Poden participar-hi tots els arbequins, vinculats a la vila sense limitació d’edat.

2a.- Els dibuixos hauran de presentar-se originals i en tamany foli. El dibuix serà lineal i a dues tintes.

 3a.- El tema és lliure, però es valoraran els que preferentment que tinguin relació amb ARBECAi la seva FIRA. en el cartell hi haurà de figurar obligatòriament: ARBECA, FIRA DE SANTA CATERINA 2012

4a.- Per presentar-los, el treballs, no han d’anar signats. Aniran acompanyats d’un sobre amb el títol o lema, a la part exterior, i les dades de l’autor (nom, adreça i telèfon) a l’interior.

 5a.- El jurat estarà format per membres de la Regidoria de Festes i de la Regidoria de Cultura.

6a.- Hi haurà dues categories: ADULTS (a partir de 12 anys) , i INFANTIL (nens i nenes fins a 12 anys), i un únic premi en cada una d’elles, que seran: ADULT : 60 euros, INFANTIL : 40 euros

Les obres guanyadores s’editaran en les cobertes del programa de la FIRA DE SANTA CATERINA d’aquest any 2012.

7a.- El premi pot declarar-se desert si el jurat ho considera convenient.

8a.- El termini de presentació dels originals acaba el dia 9 de novembre, i han de portar-se a la biblioteca municipal l’ATLÀNTIDA.

9a.- El 23 de novembre, durant l’acte inaugural de la fira, es farà l’entrega de premis als treballs guanyadors.

10a.- Es faculta al jurat per resoldre qualsevol altra qüestió no específicament tractada a les bases.

ARBECA, d’octubre de 2012
SERVEI DE TAXI GRATUÏT EL DIA 1 DE TOTS SANTS
31 d'octubre de 2012

L'Ajuntament d'Arbeca posarà a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes un servei de taxi gratuït pel dia de tots Sants , 1 de novembre.
Aquest servei  enllaçarà el poble amb el Cementiri Municipal, l'horari d'aquest transport serà des de les 09:00 a les 14:00 i de les 15:00 a les 18:00.
El trajecte sortirà puntualment i amb una freqüència regular des de davant de l'Ajuntament d'Arbeca.
PLE MUNICIPAL
24 d'octubre de 2012

El  Ple Corporatiu Municipal convoca Ple Ordinari per aquest dilluns 29 d’octubre a les 9 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent Ordre del Dia:

1.Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 3 d’ agost de 2012.

2.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia de 1 d’ agost al 23 d’ octubre de 2012.

3.Proposta d’aprovació definitiva del compte general de l’ ajuntament d’ Arbeca corresponent a l’ anualitat 2011.

4.Proposta d’ acord de no disponibilitat de les pagues extraordinàries

5.Acord del ple d’aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials

6.Proposta d’ aprovació provisional de la modificaciód’ordenances fiscals a regir a partir de l’ 1 de gener de 2013 i següents.

7.Proposta d’aprovació inicial del reglament de creació de la seu electrònica d’ Arbeca.

8.Proposta d’ adhesió a la ruta del vi de la província de Lleida.

9.Mocions

10.Assumptes d’ urgència

11.Informes Alcaldia.

12.Precs i Preguntes, propostes i suggeriments.

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir. 
 

OMPLIDOR DE BOTES MUNICIPAL
15 d'octubre de 2012

A PARTIR D'AVUI JA ES PODEN COMPRAR ELS TIQUETS DE LA GUATLLADA DE FESTA MAJOR
6 d'agost de 2012

Cartell guatllada
A partir d'avui i en horari de la Biblioteca de 17:00 a 20:00 ja podeu comprar els tiquets de la guatllada de Festa Major.
Cada tiquets costa 7€ i inclou u entrepà de llangonissa o guatlla, aigua més refresc o vi i cafè.

Recordeu que durant aquest sopar podreu gaudir de ball amb lorquestra Manhatan Quartet i de l'esperat espectacle d'escala en Hi Fi.

Us hi esperem!!!
PLE ORDINARI MUNICIPAL
3 d'agost de 2012

El Consell Municipal convoca Sessió Ordinària a celebrar pel Ple Municipal   avui, divendres, 3 d’agost a 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, en la qual es tractaran els assumptes relacionats amb el següent Ordre del Dia

 

 

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària de data 10 de maig de 2012.

 

2.-  Presa de raó del decrets d’ Alcaldia de 7 de maig al 30 de juliol.

 

3.- Proposta d’ aprovació inicial modificació de crèdit 1/2011, tancament pressupost anualitat 2011.

 

4.- Proposta d’ aprovació inicial modificació de crèdit 1/2012, urbanització carrer la Pleta.

 

5.- Proposta d’ aprovació provisional imposició i ordenació contribucions especials urbanització carrer la Pleta

 

6.- Proposta renovació operació crèdit a curt termini

 

7.- Proposta de designació festes locals anualitat 2013

 

8.- Mocions

 

9.- Informes Alcaldia.

 

10.- Precs i Preguntes, propostes i suggeriments.

 

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca.

 

ARBEQUÍ DE FERRO
31 de juliol de 2012

Autorització
L'Ajuntament d'Arbeca i la regidoria de festes posa a disposició dels futurs participants a la gimcama l'Arbequí de ferro infantil i adunt l'autorització per a poder participar.

Cal emplmenar-la i entregar-la en el moment de fer la inscripció el mjateix dia de la gimcama.
AQUAGYM A LES PISCINES MUNICIPALS
10 de juliol de 2012

Cartell activitat
Aquest any a les piscines municipals podreu fer Aquagym els dimarts i els dijous de 17:00 a 18:00 per 5€.
Us podeu apuntar directament a les piscines i preparar-vos per a posar-vos en forma.
DEFUNCIÓ
10 de juliol de 2012

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar a tots els veïns la mort de:

TON TIMONEDA BALLESTER

Casa mortuòria  a "Cal Ton del bon Déu".

El funeral i enterrament serà demà, dimecres 11 de juliol, a les 19 de la tarda a l'Església Parroquial d'Arbeca.

El cos del difunt serà als Vetllatoris Arbeca ( del Monjo), a partir de les 10:00 del matí de demà.

VESTIM DE FESTA MAJOR ELS NOSTRES CARRERS I BALCONS
2 de juliol de 2012

VESTIM DE FESTA MAJOR ELS CARRERS I BALCONS
Un any més, tot seguint la tradició l'Associació de Dones l'Olivera Arbequina amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Arbeca, en concret la Regidoria de Festes,  us conviden a engalanar els balcons i els carrers per Festa Major.
Tot seguit adjutem el cartell on apareixen les bases per tal que ja us pugueu anar preparant.
L'AJUNTAMENT INFORMA DEL PLA URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ DE LA FINCA EL CELLER DELS VILARS.
15 de juny de 2012

L'Ajuntament d'Arbeca informa del Pla Espacial Urbanístic d'Ordenació  del afinca El Celler dels Vilars, situada al camí del Portell al terme Municipal d'Arbeca.

Per la seva consulta.

Per veure el pla urbanístic feu clic aquí.
PLE ORDINARI MUNICIPAL
9 de maig de 2012

El Ple Corporatiu Municipal convoca PLE ORDINARI demà dijous, 10 de maig a les 10 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el seguent ORDRE DEL DIA :

1.- Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió extraordinària de data 30 de març de 2012.

2.- Presa de raó del decrets d’ Alcaldia de 27 de març al 7 de maig de 2012.

3.- Proposta d’ aprovació provisional pla especial urbanístic d’ ordenació de la finca del celler dels vilars.

4.- Proposta acordper a la delegació a la diputació de Lleida de